+385 1 6286 800 info@hkkgi.hr

Natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projektne aktivnosti

Hrvatski klaster konkurentnosti građevinske industrije osvojio je 150.000,00 kn sredstava za podršku projektnih aktivnosti u 2015/2016 Temeljem Natječaja za dodjelu financijskih sredstava za projektne aktivnosti Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2015. godinu objavljenog 24. kolovoza 2015. i Izmjene Natječaja za dodjelu financijskih sredstava za projektne aktivnosti Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2015. godinu od 17. rujna 2015. godine (KLASA 402-01115-011774, URBROJ 526-03-03-03-01/3-15-04), Ministarstvo gospodarstva je donijelo Odluku o dodjeli
financijskih sredstava za projektne aktivnosti Hrvatskim klasterima konkurentnosti za 2015.
Godinu (KLASA: 402-01/15-01/774, URBROJ: 526-03-03-03-01/3-15-21).Sukladno navedenoj Odluci Hrvatskom Klasteru konkurentnosti obrambene industrije dodijeljeno je 250.000,00kn za provedbu Projektnih aktivnosti temeljem usvojenog Akcijskog plana aktivnosti za 2015/2016 godinu.

EnglishCroatia