+385 1 6286 800 info@hkkgi.hr

Osnivačka skupština

OS-GRAĐEVINA-1

 

U srijedu 19. lipnja 2013. godine u 11 sati u Zagrebu u prostorijama Agencije za investicije i
konkurentnost održana je Osnivačka skupština Udruge Hrvatski klaster konkurentnosti
građevinske industrije.

U ime Inicijativnog odbora prisutne je pozdravila Andrea August, direktorica Sektora za
konkurentnost u Agenciji za investicije i konkurentnost te Vjekoslav Jukić, kao predstavnik
Ministarstva gospodarstva. Ispred Agencije za investicije i konkurentnost Osnivačkoj
skupštini prisustvovali su i Natalija Havidić, voditeljica Odjela za klastere konkurentnosti,
Mateo Ivanac, viši savjetnik u Odjelu za klastere konkurentnosti, Ivana Mezak, voditeljica
Odjela za sektorsku specijalizaciju i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te Dean
Kovač, voditelj Odjela za aktivnosti i procedure.

Na Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 11 članova. Jednoglasno su usvojeni Statut Udruge i
Odluka o osnivanju Udruge te su izabrana tijela upravljanja; Upravni odbor i Predsjednik Udruge.

Za predsjednicu Udruge Hrvatski klaster konkurentnosti građevinske industrije izabrana je
Gordana Raguž, Institut Ruđer Bošković, a dopredsjednik Udruge je Jurica Šimunjak, Hidroizolacija Katran d.o.o.

U Upravni odbor novoosnovane Udruge izabrani su:

Diana Car-Pušić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Danica Jelenić, Beton Lučko d.o.o.
Mladen Mohr, Bjelovarsko-bilogorska županija
Damir Percel, Hrvatska gospodarska komora
Milan Vončina, Adria kamen d.o.o.

EnglishCroatia