+385 1 6286 800 info@hkkgi.hr

UPRAVNI ODBOR

 

Članovi Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti građevinske industrije su:

predsjednik Damir Percel, Hrvatska gospodarska komora
dopredsjednica Gordana Raguž, Institut Ruđer Bošković

Dva predstavnika privatnog sektora ili poslovnih klastera:

Grga Ivezić, SAMOBORKA d.d.
Danica Jelenić, Beton-Lučko d.o.o.

Jedan predstavnik profesionalnih organizacija i strukovnih udruga:

Mirela Gudan, Hrvatska udruga poslodavaca

 

EnglishCroatia